Участь  у ХVIII науково-практичній конференції «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання)

     21-23 вересня 2016 р. у м. Львів відбулася ХVІІІ науково-практична конференція «Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання). Сідельниковські читання несуть велику виховну та освітню функцію для сучасного покоління дитячих та сімейних лікарів. Вони спрямовані на вирішення актуальних проблем надання медичної допомоги дітям нашої держави.

      У рамках конференції доцент кафедри Бинда Т.П. виступила з доповіддю «Можливість антигомотоксичної терапії запальних захворювань дихальної системи у дітей», у якій були висвітлені результати клінічних досліджень щодо антигомотоксичної терапії, проведених на кафедри.