Контактна інформація

40022, м. Суми, вул. Троїцька, 28.
Сумська міська
дитяча клінічна лікарня,
кафедра педіатрії.

Тел. +38 0542 66-23-18.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна інформація

40031, м. Суми, вул. Ковпака, 22.
Сумська обласна
дитяча клінічна лікарня,
кафедра педіатрії.

Тел. (0542) 66-21-56, 24-15-25.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Лікувальна  робота

Клінічною базою кафедри педіатрії  є відділення КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР, в яких професорсько-викладацьким персоналом кафедри постійно здійснюється лікувально-консультативна робота з різних напрямків педіатрії: загальна педіатрія, інфекційні хвороби, кардіологічна, алергологічна, гастродуоденальна, респіраторна патологія тощо.

Спiвпраця кафедри iз закладами охорони здоров'я координується через деканат післядипломної медичної освіти та пов'язана з дитячими лiкувально-профiлактичними установами міста Суми та Сумської області. Щорічно, наприкінці поточного року на кафедрі разом з адміністрацією лікарні складається сумісний план спільної роботи на наступний рік, крім того, сумісно з кафедрою педіатрії з курсом медичної генетики складається план роботи науково-практичного товариства педіатрів на рік з обов’язковою щомісячною доповіддю співробітників кафедри з нових досягнень в діагностуванні та профілактиці захворювань дитячого віку.

Основні напрямки роботи:

• розробка локальних стандартів лікування;

• лікувально-діагностична та консультативна робота у відділеннях лікарні, дитячих поліклініках міста та інших ЛПЗ області;

• впровадження нових методів діагностики та лікування;

• читання лекцій лікарям з актуальних питань педіатрії;

• експертна оцінка історій хвороб;

• участь в лікарських конференціях;

• рецензування історій хвороб з летальним наслідком;

• проведення ЛКК та патологоанатомічних конференцій;

• чергування в ТЦЕМД

Лікувальна робота розподілена між співробітниками кафедри наступним чином:

• Професор Сміян О.І. проводить клінічні обходи в реанімаційному відділенні щоденно, в інших відділеннях за графіком клінічних обходів,

• доцент Романюк О.К.– консультант у ІІ інфекційному відділенні;

• доцент Січненко П.І. – консультант педіатричне відділення та відділення реанімації;

• доцент Горбась В.А. – консультант  І інфекційне відділення;

• асистент Манько Ю.А – курує хворих у педіатричному відділенні;

• асистент Васильєва О.Г. – курує хворих у 2 інфекційному відділенні;

• асистент Сміян К.О. – курує хворих у 1 інфекційному відділенні.

Доцент Січненко П.І чергуює у ТЦЕМД. Всі викладачі кафедри проводять консультативну роботу у поліклініках міста згідно графіка.

Співробітники кафедри приймають активну участь у засіданнях комісії по боротьбі з малюковою смертністю при обласному та міському відділах охорони здоров`я, у роботі колегії УОЗ, у роботі акредитаційної комісії при УОЗ, у селекторних нарадах, у медичних нарадах лікарні.

Всі професори та доценти мають вищу лікарську категорію.

Професор Сміян О.І. є  головою  Асоціації педіатрів Сумської області.

Аналіз лікувальної проводиться засіданні кафедри кожного тижня з оформленням відповідного протоколу. Звіт про лікувальну роботу кафедри заслуховується на раді лікарні та щорічно - на Вченій раді факультету.

УНІФІКОВАНІ  ПРОТОКОЛИ  В  ПЕДІАТРІЇ 

Корисні посилання