Контактна інформація

40022, м. Суми, вул. Троїцька, 28.
Сумська міська
дитяча клінічна лікарня,
кафедра педіатрії.

Тел. +38 0542 66-23-18.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна інформація

40031, м. Суми, вул. Ковпака, 22.
Сумська обласна
дитяча клінічна лікарня,
кафедра педіатрії.

Тел. (0542) 66-21-56, 24-15-25.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Загальна інформація

Кафедра розташована на базах КНП "Обласна дитяча клінічна лікарня" СОР (директор – Змисля І.Ф.) та КНП "Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" СМР, (директор – Бугаєнко В.О.), поряд з обласними клінічними установами (клінічна лікарня, диспансери - онкологічний, дерматовенерологічний, ендокринний, психоневрологічний, кардіологічний, диспансер радіаційного захисту населення, міський пологовий будинок та міське й обласне управління охорони здоров'я, обласний госпіталь для інвалідів Вітчизняної війни). Співробітники кафедри проводять лікувально-консультативну роботу як у відділеннях лікарні (ГРВІ, кишковому, реанімаційному, неврологічному, педіатричному, дерматологічному), так і в поліклініках міста.

Поява кафедри педіатрії післядипломної освіти з курсами ПП і ДІ тісно пов'язана з поступальним ростом і розвитком медичного факультету Сумського державного університету. Витоки нашої кафедри лежать в 1994 р., коли на базу Сумської міської дитячої клінічної лікарні вперше прийшли студенти-медики для вивчення курсу "Пропедевтика дитячих хвороб". Тоді кафедра носила назву кафедри дитячих хвороб, а кістяк її й тоді складали нинішні викладачі. Це були канд. мед. наук, доцент О. І. Сміян, асистенти - канд. мед. наук Т. П. Бинда, канд. мед. наук С. В. Попов, канд. мед. наук П. І. Січненко. Першим завідуючим кафедри був професор Віталій Едуардович Маркевич.

Студенти вивчали "Пропедевтику дитячих захворювань із курсом догляду за хворими". У міській лікарні кафедральних приміщень було небагато, навчальні заняття проводились в ігрових кімнатах відділень. Але відношення з лікарями й із головним лікарем - на той час М. О. Артюхом - були добрі. Труднощі, які виникали, і без яких становлення нового не обходиться, завжди вирішувались швидко. Співробітники кафедри відразу включилися й у практичну діяльність: проводили консультації, курирували хворих, чергували у відділенні реанімації й у приймально-діагностичному відділенні обласної дитячої лікарні, підвищуючи тим самим свій рівень досвіду й знань.

У 1995 р. кількість співробітників кафедри збільшилась. Після захисту дисертацій на здобуття вченого ступеню канд. мед. наук асистентами стали О. К. Редько та І. Е. Зайцев. У 1998 р. захистила дисертацію й була зарахована асистентом О. К. Романюк.

Подальше навчання студентів вимагало створення курсів "Факультетської педіатрії" і "Госпітальної педіатрії". Для цього з 1995 року необхідним виявився перехід частини співробітників в обласну дитячу лікарню. Поява двох баз та де-факто розподіл кафедри обґрунтувало наступне створення на основі однієї двох кафедр педіатрії. Це стало можливим, після того як у 1996 році Олександр Іванович Сміян завершив наукову роботу на здобуття вченого ступеню доктора медичних наук, отримавши невдовзі за цим звання професора. Його робота - "Ендокринні і морфофункціональні механізми адаптації недоношених новонароджених з внутрішньоутробною затримкою росту і розвитку в ранньому неонатальному періоді" - була присвячена патології однієї з найбільш проблемних груп дітей, актуальність лікування й діагностики яких постійно зростає. Закономірним став наступний розподіл кафедри дитячих хвороб на кафедри педіатрії №1 і педіатрії №2 у 1999 р. Завідувачем першої кафедри став професор О. І. Сміян. Крім нього співробітниками новоствореної кафедри на той час були доцент Т. П. Бинда, асистент канд. мед. наук О.К. Романюк і асистент О. В. Маркевич.

У цьому ж 1999 р. почалося викладання предмету "Дитячі інфекції" для студентів 5 і 6 курсів. Інтенсивну роботу із забезпечення викладання нового предмету під керівництвом проф. О. І. Сміяна провела доцент кафедри Т. П. Бинда. Нею практично заново була освоєна нова спеціальність дитячого інфекціоніста.

Сприятлива атмосфера, створена колективом для щоденної роботи й наукової діяльності, збільшення обсягу навчальної роботи забезпечили в 2003 р. прихід на кафедру досвідчених викладачів - доцентів П. І. Січненка й С. В. Попова. Захист С. В. Поповим у 2003 р. дисертації на тему "Стан органного кровотоку в новонароджених із гіпоксично-ішемічною енцефалопатією" на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук привело до появи другого професора.

З 2003 року, дякуючи інтенсивній праці керівництва університету й деканату на медичному факультеті стало можливим навчання лікарів-інтернів, що дало новий імпульс в удосконаленні викладацької роботи. У навчання інтернів активно включились всі співробітники кафедри педіатрії №1. Була створена документальна база, випущено цілий ряд методичних вказівок, клінічних лекцій, навчальних посібників. Почалося навчання лікарів-інтернів спеціальностей "Педіатрія", "Сімейна медицина" , а також у меншому обсязі "Акушерство і гінекологія", "Терапія", "Інфекційні хвороби".

У 2005 році з початком організації післядипломної освіти на медичному факультеті та в зв'язку із впровадженням Болонської системи навчання кафедра педіатрії №1 була реорганізована в кафедру педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії й дитячих інфекцій.

З метою покращення навчального процесу в медичному інституті, у 2016 році наказом ректора СумДУ №0687 від 19.12.2016 р. відбулося об’єднання кафедр, шляхом приєднання кафедри педіатрії з курсом медичної генетики до кафедри педіатрії післядипломної освіти, на базі яких створена кафедра педіатрії.

Корисні посилання